Akò Kominote IU Health la

IU Health Community Agreement | El acuerdo comunitario de IU Health | اتفاقية مجتمع IU Health | IU Health လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ သဘောတူညီချက်။ | IU Harhdamnak Pawlkom Lungkim Tlangnak | IU Health Mibu Hnatlaknak | Amasezerano y’umuryango mugari wa IU Health | د IU Health د ټولنې هوکړه لیک | IU Health ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ | Makubaliano ya Jumuiya ya IU Health

Nan IU Health, nou toujou pran swen youn lòt, pou asire tout moun santi yo aksepte epi valorize. Nou mande pou tout pasyan yo, manm ekip yo, vizitè yo, ak vandè yo respekte Akò Kominote IU Health la. Akò sa a sèvi kòm yon gid sou fason nou youn trete lòt lè nou nan etablisman IU Health yo ak/oswa lè y ap bay sèvis IU Health yo.

Akò Kominote IU Health la:

Antanke yon pasyan, manm ekip, vizitè ak/oswa vandè nan IU Health, mwen pral bay ak resevwa:

  • Pawòl ki sensè
  • Swen ak enkyetid
  • Konpasyon
  • Diyite ak respè

Mwen responsab sa mwen di ak fason mwen aji. Si mwen pa respekte akò sa a, yon moun pral kontakte m pou diskite sou opsyon pou depa mwen.