د IU Health د ټولنې هوکړه لیک

IU Health Community Agreement | El acuerdo comunitario de IU Health | اتفاقية مجتمع IU Health | IU Health လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ သဘောတူညီချက်။ | IU Harhdamnak Pawlkom Lungkim Tlangnak | Akò Kominote IU Health la | IU Health Mibu Hnatlaknak | Amasezerano y’umuryango mugari wa IU Health | IU Health ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ | Makubaliano ya Jumuiya ya IU Health

موږ په IU Health کې پر یو بل پام کوو، ډاډ ترلاسه کوو چې هر څوک منل شوي او با ارزښته دي. موږ له ټولو ناروغانو، د ټیم له غړیو، مراجعینو او عرضه کوونکو څخه د IU Health د ټولنې دهوکړه لیک د تعقیب غوښتنه کوو. دغه هوکړه لیک د یوه لارښود په توګه عمل کوي چې د IU Health په مرکزونو کې یا د IU Health خدمتونو د ترلاسه کولو پر مهال له یو بل سره څه ډول چلند وکړو.

د IU Health د ټولنې هوکړه لیک:

زه به په IU Health کې د یوه ناروغ، د ټیم د غړي، مراجعه کوونکي یا عرضه کوونکي په توګه لاندې موارد ورکړم او ترلاسه کړم:

  • رښتینې خبرې
  • پاملرنه او اندېښنه
  • رحم او زړه سوی
  • عزت او درناوی

زه چې څه وایم او څه ترسره کوم، د هغه مسئول یم. که چېرته زه دغه هوکړه لیک رعایت نکړم، نو یو څوک به له ما سره اړیکه ونیسي تر څو زما د جلاوالي د غوراویو په اړه را سره خبرې وکړي.